Vznešenost

Života v Lásce

Lásky v Životě

Člověka

Který

Je

V Srdci otevřený

Čistý

Ze sebe

Jasně září

Esencí

Svého

Původu

A

Sebe

Vyjadřuje

Jedinečnou

Láskyplnou

Melodií

Svého Srdce