V

Jasnosti Bytí

Jsem

Sluncem

Které

Svítí


Statečnost   Svrchovanost   Odvaha